Ledelsen
Her finner du våre folk

Vi skal vise vei

Positiv - Offensiv - Raus - Solid

Vi jobber etter fire verdier. Fire bokstaver som blir PORS, og som ligger til grunn for alt vi gjør:

Positiv - vi skal alltid ha et smil på lur, og se nye og eksisterende problemstillinger fra en positiv side.

Offensiv - vi skal angripe på og utenfor banen. Vi sitter ikke stille eller legger oss ned.

Raus - vi skal dele med oss, og ta imot gjester og henvendelser slik vi ønsker bli tatt I mot selv.

Solid - vi skal stå støtt, og alltid være lojale mot klubben vår og vedtektene vi har.

Thomas Robertsen, styreleder

Styret

Ryggraden i Pors Grenland Fotball

Styreleder 

Thomas Robertsen 
Tlf: 92 41 30 55 
thmsrobertsen@gmail.com 

Styremedlem

Kenneth Westby
Tlf: 928 56 003

kenneth.westby@gmail.com    

Styremedlem

Listbeth Bolsøy
Tlf: 950 59 246
lisbols@hotmail.com

Trine Heibø Holm
Trine Heibø Holm

Styremedlem

Trine Heibø Holm 

Tlf: 35 55 52 19

Leder styreadministrasjon
Jeanette Holtan
Tlf: 452 85 044
jeanette.holtan@pasientreiser.no  

Styremedlem

Ronald Bøgeberg
Tlf: 916 67 201
rbb@kredinor.no

Innovative

"Alt er mulig for den som ser det før det skjer"

Gruppens mål er å utvikle og støtte Pors Grenland Fotball. Våre hovedfokusområder er: 
Stadion & Anleggsutvikling, bidra til en bærekraftig økonomi, få Pors Grenland Fotball synlig på alle sosiale medier, få opp entusiasmen rundt Toppfotballen på både Herre- og Damelagene våre, markedsføring og synliggjøre barne & ungdomstilbudene våre og bidra til et større engasjement rundt Pors Grenland Fotball totalt. 
Skape et engsajement og en begeistring rundt klubben i våre hjerter: Pors Grenland Fotball